Лекция 20 КПц

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Лекция 18 КПР

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Лекция 17 КПР

Поняття злочинів та загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Лекция 15 КПц

ПІДСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Лекция 14 КПц

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Лекция 16 по Особенной части КПР

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян

Лекция 13 КПц

ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ